Ukazali su nam poverenje

Predstavljamo neke od naših radova...

Firma Dionis International People Group osnovana je u Srbiji 13.01.1993. sa sedištem u Dimitrovgradu.

U prvim godinama poslovanja, pa sve do 2000. godine, firma se bavila međunarodnim uvozom i izvozom.

Prateći nove trendove poslovanja i osluškujući potrebe tržišta, pojavila se potreba za uvođenjem novih i perspektivnijih projekata.

Jedan takav projekat je uvođenje Network marketing-a kao nove filozofije poslovanja sistema Dionis IPG. Da bi se projekat realizovao, došlo je do saradnje sa ozbiljnom proizvodnom firmom Hemoprodukt iz Kruševca.

Godine 2002. stvorena je paleta proizvoda za kolekciju Biomaksimal i kolekciju Kristina. Dionis IPG je krenuo u razvoj novog Network marketing-a sa sopstvenom robnom markom.

U narenim godinama Dionis IPG postaje ozboljna MLM firma koja se proširila na nekoliko zemalja Balkana.

U 2010. Dionis pokreće sopstvenu proizvodnju za kolekciju Biomaksimal sa pogonom u Evropskoj Uniji, dodaje nove palete proizvoda i nove poslovne partnere (kolekcija Camil i kolekcija Stefanident) i pokreće sopstvenu proizvodnju za pletu proizvoda kolekcije Ergo.

2014. godine Dionis IPG je sve prisutniji na tržištu u Srbiji, što je doprinelo da u periodu od januara do decembra iste godine postane Network firma sa najdinamičnijim rastom.

2015. godine pojavila se potreba za razvojem i širenjem na nova tržišta, kao što su Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

Dionis 2015. godine prerasta u akcionarsko društvo Dionis Multi Group sa sedištem u Evropskoj Uniji, čija je osnovna ideja da predstavlja centar grupacija firmi Dionis IPG u regionu.

U budućnosti, zbog razvoja posla, planira se proširenje i otvaranje novih predstavništva, kako u regionu, tako i u Evropi.

Visit page >>>

­

­