Portfolio

PHLAB

PHLAB

BioMedica PhLab je specijalizovana laboratorija za citološku, patohistološku i imunohistohemijsku dijagnostiku. Pruža uslugu analize uzoraka koji su uzeti u partnerskim klinikama i ordinacijama. Od svog osnivanja 2007. godine zapošljava tim vodećih stručnjaka koji su glavni garant pouzdanosti nalaza.

Date

24 novembar 2022

Tags

Design, Web development