Portfolio

Promusculus

Promusculus

Proslider je na svetskom nivou patentirani simulator lateralne kretnje koji nudi mogucnost nezavisnog opterecenja za svaku nogu posebno radi na principu otpora magnetnih sila

Date

24 November 2022

Tags

Design, Web development