Portfolio

Cultural center

Cultural center

Дом културе „25. мај” Долово је основан Решењем Народног одбора општине Панчево број 01-15244 од 19.07.1960. године. Новооснованом установом је обједињен рад биоскопа, сеоске библиотеке са читаоницом, омладинске фолклорне секције, румунског КУД „Јон Креангe” са својим секцијама (фанфаром, оркестром, фолклором и драмском секцијом). Од оснивања па до данас, у Дому је стално запослено од 5 до 7 радника. Од оснивања, Дом културе Долово регистрован је за обављање следећих (основних) делатности:

 • приказивачка (биоскоп)
 • библиотечка (библиотека са читаоницом)
 • аматеризам (фолклорна, музичка, ликовна, драмска, рецитаторска, хорска, секција за очување културне традиције, новинарска итд.)
 • сценско-музички програми (позоришне представе за децу и одрасле, концерти и други забавни програми)
 • издавачка (информисање и комуникације)
 • пружање програмских, техничких и организационих услуга физичким лицима, привредним субјектима, удружењима грађана из места и шире.

Зграда у којој сe Дом налази, настала је добровољним радом становника Долова. Мештани су 1947. године започели изградњу задружног дома, који је, тек десетак година касније завршен и усељен од стране Земљорадничке задруге Долово, да би се 1960. уселио и Дом културе. Када је земљорадничка задруга добила право коришћења друге зграде, тачније зграде некадашње општине Долово, иселила се. Преносом права коришћења зграде на Дом културе 1984. године, почињу озбиљнији радови на реновирању простора, површине 1600 кв. метара и привођењу стварној намени:

 • уведено је централно грејање;
 • пресељена је и уређена библиотека са читаоницом;
 • уређена Дискотека;
 • уређена је велика сала са вишенаменском функцијом: биоскоп, позориште, концерт;
 • започело се са уређењем канцеларијског простора;
 • купљена је прва пратећа, потребна опрема;

Date

26 July 2019

Tags

Design, Web development